Rea!

McMurdo PLB FastFind 220 V2 nödsändare

Det ursprungliga priset var: 4.994,00 kr.Det nuvarande priset är: 4.695,00 kr.

PLB nödsändare McMurdo 220

I Sverige registreras PLB kostnadsfritt hos Flyg- och Sjöräddningscentralen (JRCC) genom att användaren fyller i en blankett med sina uppgifter (finns att ladda hem, se nedan). Det behövs inget tillstånd att inneha en PLB. McMurdo Fastfind PLB aktiveras manuellt och sänder nödmeddelande på 406 MHz till satellitsystemet Cospas Sarsat. Se filmen hur det går till att aktivera PLB’n. Med inbyggd 50-kanals GPS sänds exakt position direkt och räddningsstyrkorna hittar dig snabbare. Fastfind 220 är mycket liten, väger bara 150 gram och har ett lågt pris. Den sänder på 121,5 MHz som är den frekvens som räddningsstyrkan kan pejla in. PLB registreras personligt och registreringen bör uppdateras med aktuella uppgifter vart femte år. Blanketten kan nedladdas från länk nedan och sänds in till epost adress som står på blanketten. Ansvarig myndighet i Sverige är MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Läs gärna mer om PLB på deras hemsida. PLB’n levereras komplett med universalväska, flytväska och halsrem.

Sedan den 1 juni 2017 är rutinen för att registrera och uppdatera PLB förändrad. Vi önskar att ni ändrar era länkar på hemsidor mm enligt nedan. Förändringen innebär att ägaren/användaren själv lägger in sina uppgifter i IBRD (International Beacon Registration Database), ett register som administreras av Cospas-Sarsats sekretariat. Registreringen sker via IBRDs webbplats https://www.406registration.com/ I samband med registreringen väljer man ett personligt lösenord och har då skapat ett konto man kan logga in på vid behov, t.ex. vid uppdatering. Information om hur man går till väga samt en Steg-för-steg instruktion för IBRD finns på Sjöfartsverkets hemsida: http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjo–och-flygraddning/Uppdrag-och-verksamhet/Nodsandare-for-satellitsystem/Ny-rutin-gallande-registrering-och-uppdatering-av-PLB/ Förändringen innebär att Sjöfartsverket inte längre har några administratörsrättigheter i IBRD och vi kan därmed inte ta emot ansökningar i någon annan form t.ex. per post. För de PLB som registrerats före den 1 juni 2017 är proceduren vid uppdatering att de kontaktar registrering.plb@sjofartsverket.se med uppgifter om HEX-id, namn och telefonnummer. De får då ett tillfälligt lösenord och tillsammans med sin HEX-id kan ägaren logga in på sitt konto och uppdatera uppgifterna samt byta till ett personligt lösenord. All information som behövs för en kund för att kunna registrera eller uppdatera sin PLB finns på Sjöfartsverkets hemsida.